Antagningspoäng för Kandidatprogram i datorspelsutveckling vid Stockholms universitet

Programkod: SU-43750

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 17.35 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.24 17.07 1.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i datorspelsutveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

913

Antagna urval 1

96

Antagna urval 2

88

Under HT2020 sökte 913 personer till Kandidatprogram i datorspelsutveckling vid Stockholms universitet varav 206 i första hand. Totalt antogs 96 personer i det första urvalet varav 71 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 73 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 17.35 1.10 0.00 4.00
Urval 2 16.74 16.88 1.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i datorspelsutveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

769

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 769 personer till Kandidatprogram i datorspelsutveckling vid Stockholms universitet varav 203 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 81 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 75 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 16.40 1.05 0.00 4.00
Urval 2 16.50 16.01 0.95 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i datorspelsutveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.13 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

983

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

115

Under HT2018 sökte 983 personer till Kandidatprogram i datorspelsutveckling vid Stockholms universitet varav 219 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 96 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 89 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.59 17.00 1.15 3.50
Urval 2 16.82 16.45 1.05 3.50
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i datorspelsutveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.59 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1174

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2017 sökte 1174 personer till Kandidatprogram i datorspelsutveckling vid Stockholms universitet varav 273 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 85 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 82 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.40 1.20 4.00
Urval 2 16.56 16.91 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i datorspelsutveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1202

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 1202 personer till Kandidatprogram i datorspelsutveckling vid Stockholms universitet varav 266 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 94 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 81 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm