Antagningspoäng för Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet

Programkod: SU-43347

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.43 18.15 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.57 17.40 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.43 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

912

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 912 personer till Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 20 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.18 17.49 0.95 0.00 3.50
Urval 2 16.88 17.30 0.90 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.18 i urvalsgrupp BI, 17.49 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

898

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

66

Under HT2019 sökte 898 personer till Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet varav 105 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 27 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 26 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.10 1.00 0.00 4.00
Urval 2 16.20 16.61 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1022

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

73

Under HT2018 sökte 1022 personer till Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet varav 105 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 27 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 33 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.05 1.10 4.00
Urval 2 17.40 16.86 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1305

Antagna urval 1

74

Antagna urval 2

68

Under HT2017 sökte 1305 personer till Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet varav 133 i första hand. Totalt antogs 74 personer i det första urvalet varav 27 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 23 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.65 1.15 4.00
Urval 2 18.00 16.92 1.05 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1457

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1457 personer till Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet varav 168 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 16 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 27 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.18 1.10 4.00
Urval 2 18.05 17.70 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.18 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1294

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 1294 personer till Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet varav 119 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 29 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 34 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 17.75 1.10 4.00
Urval 2 18.34 17.30 1.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1318

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 1318 personer till Kandidatprogram i digitala medier vid Stockholms universitet varav 178 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 35 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 37 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm