Antagningspoäng för Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet

Programkod: SU-43349

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.32 1.25 0.00 4.00
Urval 2 19.45 19.32 1.20 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.32 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2183

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

77

Under HT2020 sökte 2183 personer till Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet varav 345 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 44 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 41 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 18.60 1.25 0.00 4.00
Urval 2 18.90 18.50 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1797

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

77

Under HT2019 sökte 1797 personer till Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet varav 281 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 47 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 43 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 19.17 1.30 0.00 4.00
Urval 2 18.55 18.30 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 19.17 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2236

Antagna urval 1

86

Antagna urval 2

78

Under HT2018 sökte 2236 personer till Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet varav 263 i första hand. Totalt antogs 86 personer i det första urvalet varav 53 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 51 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.83 18.65 1.30 0.00
Urval 2 18.27 18.65 1.25
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.83 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2082

Antagna urval 1

86

Antagna urval 2

78

Under HT2017 sökte 2082 personer till Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet varav 265 i första hand. Totalt antogs 86 personer i det första urvalet varav 48 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 44 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 19.75 1.25 0.00
Urval 2 18.80 19.32 1.25
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 19.75 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2071

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 2071 personer till Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet varav 220 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 44 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 44 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 19.25 1.30 4.00
Urval 2 18.51 18.45 1.30 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2219

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 2219 personer till Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet varav 223 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 39 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 40 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.80 1.25 0.00
Urval 2 18.50 18.54 1.25
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2139

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 2139 personer till Kandidatprogram i ekonomi och IT vid Stockholms universitet varav 201 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 50 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 47 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm