Antagningspoäng för Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater vid Stockholms universitet

Programkod: SU-77006

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 16.87 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 16.87 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 116 personer till Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 20.96 0.55 0.00
Urval 2 12.10 20.96 0.80
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 20.96 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 59 personer till Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm