Antagningspoäng för Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-10357

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 19.74 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.49 19.74 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 19.74 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

697

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 697 personer till Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 34 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 34 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 19.00 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.45 19.00 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

571

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 571 personer till Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 28 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 32 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.46 18.70 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.08 17.85 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.46 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

784

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 784 personer till Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 33 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.59 1.25 0.00
Urval 2 17.55 17.69 1.15
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.59 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

684

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 684 personer till Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 29 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.08 17.90 1.10 0.00
Urval 2 18.40 17.80 1.05
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.08 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

753

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 753 personer till Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 35 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 20.14 1.20 0.00
Urval 2 18.75 16.30 1.20
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, 20.14 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

807

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 807 personer till Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 26 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 18.08 1.25 0.00
Urval 2 18.70 16.73 1.10
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 18.08 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

711

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 711 personer till Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 30 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm