Antagningspoäng för Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31140

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.16 19.61 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.79 19.60 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.16 i urvalsgrupp BI, 19.61 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3775

Antagna urval 1

269

Antagna urval 2

250

Under HT2020 sökte 3775 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 867 i första hand. Totalt antogs 269 personer i det första urvalet varav 160 var män och 108 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 250 personer varav 147 var män och 101 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.66 18.90 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.13 18.36 1.10 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.66 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

2049

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

240

Under VT2020 sökte 2049 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 665 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 139 var män och 119 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 240 personer varav 136 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 19.73 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.27 19.45 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 19.73 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

3115

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

240

Under HT2019 sökte 3115 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 703 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 135 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 240 personer varav 124 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.46 1.20 0.00 4.00
Urval 2 17.92 18.15 1.15 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

2194

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

240

Under VT2019 sökte 2194 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 719 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 138 var män och 119 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 240 personer varav 135 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 19.60 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.31 19.30 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3537

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

230

Under HT2018 sökte 3537 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 703 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 105 var män och 142 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 102 var män och 125 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.84 18.72 1.30 0.00 4.00
Urval 2 18.22 18.35 1.25 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.84 i urvalsgrupp BI, 18.72 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2434

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

230

Under VT2018 sökte 2434 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 755 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 142 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 127 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 19.46 1.40 4.00
Urval 2 19.38 19.17 1.35 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 19.46 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

3794

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

230

Under HT2017 sökte 3794 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 765 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 138 var män och 110 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 122 var män och 107 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 19.45 1.30 4.00
Urval 2 18.75 19.20 1.30 4.00
Vårterminen år 2017 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 19.45 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2748

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

240

Under VT2017 sökte 2748 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 907 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 123 var män och 133 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 240 personer varav 117 var män och 117 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.25 20.12 1.40 4.00
Urval 2 19.80 20.12 1.40 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.25 i urvalsgrupp BI, 20.12 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3994

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

230

Under HT2016 sökte 3994 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 866 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 128 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 118 var män och 105 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.50 1.35 4.00
Urval 2 19.10 19.23 1.35 4.00
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3075

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

225

Under VT2016 sökte 3075 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 1041 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 119 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 225 personer varav 109 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.06 20.00 1.40 4.00
Urval 2 19.70 19.71 1.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.06 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

4469

Antagna urval 1

300

Antagna urval 2

280

Under HT2015 sökte 4469 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 920 i första hand. Totalt antogs 300 personer i det första urvalet varav 152 var män och 125 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 280 personer varav 132 var män och 133 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 19.30 1.25 4.00
Urval 2 18.71 18.94 1.20 4.00
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2938

Antagna urval 1

350

Antagna urval 2

340

Under VT2015 sökte 2938 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 1079 i första hand. Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 175 var män och 167 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 340 personer varav 169 var män och 165 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 20.00 1.35 4.00
Urval 2 19.60 19.40 1.30 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4554

Antagna urval 1

350

Antagna urval 2

340

Under HT2014 sökte 4554 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 1001 i första hand. Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 184 var män och 154 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 340 personer varav 191 var män och 146 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 19.50 1.20 4.00
Urval 2 18.63 19.20 1.20 4.00
Vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2877

Antagna urval 1

360

Antagna urval 2

340

Under VT2014 sökte 2877 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 1028 i första hand. Totalt antogs 360 personer i det första urvalet varav 174 var män och 180 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 340 personer varav 162 var män och 173 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm