Antagningspoäng för Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31371

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.73 21.02 1.30 0.00
Urval 2 19.24 21.02 1.30
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.73 i urvalsgrupp BI, 21.02 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1951

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

47

Under HT2017 sökte 1951 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 336 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 18 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.83 20.68 1.30 0.00
Urval 2 21.02 20.68 1.30
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.83 i urvalsgrupp BI, 20.68 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2371

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 2371 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 387 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 18 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.75 20.52 1.35 0.00
Urval 2 20.80 19.87 1.30
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.75 i urvalsgrupp BI, 20.52 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2460

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 2460 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 382 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 22 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 21 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 39% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.99 21.16 1.35 0.00
Urval 2 20.20 20.70 1.30
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.99 i urvalsgrupp BI, 21.16 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2373

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

61

Under HT2014 sökte 2373 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 410 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 21 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 18 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm