Antagningspoäng för Kandidatprogram i fysik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-47814

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.46 1.30 0.00
Urval 2 14.66 16.46 1.30
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i fysik vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 187 personer till Kandidatprogram i fysik vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 19 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 20 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.99 11.70 0.70 99.99 0.00
Urval 2 14.40 12.82 0.70 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i fysik vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.99 i urvalsgrupp BI, 11.70 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 216 personer till Kandidatprogram i fysik vid Stockholms universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 32 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 31 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm