Antagningspoäng för Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-47071

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.13 1.00 0.00 0.00
Urval 2 14.71 17.11 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2020 sökte 190 personer till Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 21 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 20 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.77 18.80 1.00 0.00 0.00
Urval 2 19.77 16.49 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.77 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2019 sökte 169 personer till Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 18 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 21 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 18.38 1.25 0.00
Urval 2 10.50 0.90
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 193 personer till Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 27 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 27 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 14.96 1.40 0.00
Urval 2 16.02 13.99 0.90
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 14.96 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 184 personer till Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 25 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 26 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm