Antagningspoäng för Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-58463

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.98 18.59 0.30 0.00 0.00
Urval 2 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.98 i urvalsgrupp BI, 18.59 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 200 personer till Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 21 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 16.78 0.00 0.00 0.00
Urval 2 13.54 14.30 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 146 personer till Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 15.90 0.65 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

28

Under HT2018 sökte 191 personer till Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 10 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.90 0.85 0.00
Urval 2 15.79 16.90 0.55
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 211 personer till Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 13 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 16 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.54 16.69 0.45 0.00
Urval 2 11.60 10.75 0.40
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.54 i urvalsgrupp BI, 16.69 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 215 personer till Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 18 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.93 0.80 0.00
Urval 2 16.50 14.87 0.45
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under VT2016 sökte 177 personer till Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 15 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 15.90 0.80 0.00
Urval 2 16.50 15.30 0.65
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 247 personer till Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 14 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 18.31 0.80 4.00
Urval 2 16.60 15.48 0.50 3.00
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 18.31 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2015 sökte 232 personer till Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 16 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.00 0.90 0.00
Urval 2 16.01 15.61 0.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

297

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 297 personer till Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 20 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.03 0.85 4.00
Urval 2 15.15 16.52 0.45 4.00
Vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2014 sökte 211 personer till Kandidatprogram i geografi vid Stockholms universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 28 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 22 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm