Antagningspoäng för Kandidatprogram i geologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-59172

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 12.30 1.30
Urval 2 12.30 1.30
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i geologi på Stockholms universitet 13.00 i urvalsgrupp BI, 12.30 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 51 personer till Kandidatprogram i geologi vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.39 12.77 0.90 0.00
Urval 2 17.39 12.77 1.15
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i geologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.39 i urvalsgrupp BI, 12.77 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 55 personer till Kandidatprogram i geologi vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 7 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm