Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31399

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.07 19.08 0.90 0.00
Urval 2 16.08 19.08 0.95
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.07 i urvalsgrupp BI, 19.08 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 127 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.48 16.87 1.00 0.00
Urval 2 17.48 15.88 1.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.48 i urvalsgrupp BI, 16.87 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 128 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 10 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 8 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 19.18 1.00 0.00
Urval 2 17.23 19.18 1.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 19.18 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 113 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 20.92 0.95
Urval 2 17.00 20.92 0.95
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska på Stockholms universitet 17.00 i urvalsgrupp BI, 20.92 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 97 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm