Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31455

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.45 1.15 0.00
Urval 2 18.20 0.85
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.45 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 67 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 33% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 14.87 1.00
Urval 2 16.83 14.87 1.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska på Stockholms universitet 18.00 i urvalsgrupp BI, 14.87 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 65 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 0.40
Urval 2 15.88 0.40
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska på Stockholms universitet 19.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 50 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 26% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm