Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31463

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.46 19.30 0.90
Urval 2 17.75 19.30 0.75
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska på Stockholms universitet 18.46 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

239

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2017 sökte 239 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.68 21.02 1.10
Urval 2 19.68 21.02 1.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska på Stockholms universitet 19.68 i urvalsgrupp BI, 21.02 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 235 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska vid Stockholms universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 6 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 20.99 1.20
Urval 2 19.79 20.99 1.20
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska på Stockholms universitet 19.79 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 256 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska vid Stockholms universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 6 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.87 19.75 1.10
Urval 2 19.53 19.75 1.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska på Stockholms universitet 19.87 i urvalsgrupp BI, 19.75 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 208 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska vid Stockholms universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm