Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot italienska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31465

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 10.50 0.75
Urval 2 19.00 10.50 0.85
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot italienska på Stockholms universitet 19.00 i urvalsgrupp BI, 10.50 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 104 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot italienska vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 16.62 1.00
Urval 2 19.35 16.50 1.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot italienska på Stockholms universitet 19.00 i urvalsgrupp BI, 16.62 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 91 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot italienska vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.33 15.35 0.85
Urval 2 19.33 15.35 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot italienska på Stockholms universitet 19.33 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 102 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot italienska vid Stockholms universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm