Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31450

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 18.82 1.15
Urval 2 18.23 18.82 1.15
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska på Stockholms universitet 18.23 i urvalsgrupp BI, 18.82 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2017 sökte 164 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.68 18.38 1.30 0.00
Urval 2 20.68 18.38 1.35
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.68 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 147 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska vid Stockholms universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 19.61 1.30
Urval 2 18.10 19.61 1.30
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska på Stockholms universitet 18.10 i urvalsgrupp BI, 19.61 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 158 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 20.00 1.00
Urval 2 15.70 20.00 1.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska på Stockholms universitet 16.75 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 125 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 9 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm