Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31452

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 17.64 1.00
Urval 2 17.15 18.50 1.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska på Stockholms universitet 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.64 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 153 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 20.04 1.20 0.00
Urval 2 17.81 20.04 1.15
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 20.04 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 133 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 10 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 7 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.35 18.94 1.30
Urval 2 20.35 18.94 1.30
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska på Stockholms universitet 20.35 i urvalsgrupp BI, 18.94 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 208 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska vid Stockholms universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 42% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 19.71 1.25
Urval 2 18.66 19.71 1.25
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska på Stockholms universitet 19.27 i urvalsgrupp BI, 19.71 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 207 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska vid Stockholms universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm