Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31451

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 19.04 1.25
Urval 2 17.24 19.04 1.25
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska på Stockholms universitet 17.86 i urvalsgrupp BI, 19.04 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 146 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.78 20.60 1.10
Urval 2 19.78 20.60 1.10
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska på Stockholms universitet 19.78 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 110 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 20.72 1.10
Urval 2 18.60 19.10 1.10
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska på Stockholms universitet 18.60 i urvalsgrupp BI, 20.72 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 103 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 17.35 0.80
Urval 2 16.40 17.35 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska på Stockholms universitet 16.40 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 84 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska vid Stockholms universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 3 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm