Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot lettiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31453

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 0.90
Urval 2 17.40 0.85
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot lettiska på Stockholms universitet 17.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 46 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot lettiska vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 15.80 0.75
Urval 2 14.70 15.80 0.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot lettiska på Stockholms universitet 14.25 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 21 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot lettiska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm