Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31457

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.42 18.92 1.05 0.00
Urval 2 17.02 18.57 1.05
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.42 i urvalsgrupp BI, 18.92 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

150

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

16

Under HT2017 sökte 150 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 4 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 3 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.62 0.45 0.00
Urval 2 16.90 17.62 0.45
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 102 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 19.74 0.95
Urval 2 17.40 19.74 0.95
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska på Stockholms universitet 18.40 i urvalsgrupp BI, 19.74 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 68 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 1.05
Urval 2 15.15 1.05
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska på Stockholms universitet 15.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 57 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm