Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31458

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.72 17.91 1.05
Urval 2 18.09 17.45 1.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska på Stockholms universitet 18.72 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2017 sökte 247 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 9 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.35 19.80 1.10
Urval 2 19.15 19.80 1.15
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska på Stockholms universitet 19.35 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 266 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 2 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 18.80 1.05
Urval 2 18.50 18.80 1.05
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska på Stockholms universitet 19.80 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 195 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 3 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 5 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 21.25 1.05
Urval 2 16.87 18.32 1.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska på Stockholms universitet 17.80 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 164 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 4 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm