Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31459

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 21.50 1.20
Urval 2 16.43 21.50 1.20
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska på Stockholms universitet 18.00 i urvalsgrupp BI, 21.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 107 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 21.63 1.15
Urval 2 22.50 21.63 0.95
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska på Stockholms universitet 22.50 i urvalsgrupp BI, 21.63 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 90 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 17.80 1.30
Urval 2 18.54 17.80 1.30
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska på Stockholms universitet 18.54 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 124 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 1.10
Urval 2 18.06 1.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska på Stockholms universitet 19.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 105 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 3 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm