Antagningspoäng för Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet

Programkod: SU-37270

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.25 19.84 1.10 0.00 4.00
Urval 2 19.74 19.65 1.05 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.25 i urvalsgrupp BI, 19.84 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

998

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 998 personer till Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet varav 146 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 10 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 9 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.41 19.86 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.55 19.85 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.41 i urvalsgrupp BI, 19.86 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

923

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 923 personer till Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet varav 150 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.42 19.60 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.17 18.50 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.42 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1180

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 1180 personer till Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet varav 158 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 19.50 1.30 4.00
Urval 2 19.74 19.26 1.30 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1448

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 1448 personer till Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet varav 205 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 14 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 19.20 1.30 4.00
Urval 2 20.21 18.90 1.25 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1556

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 1556 personer till Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet varav 184 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 14 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 19.14 1.20 4.00
Urval 2 19.80 19.14 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 19.14 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1699

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 1699 personer till Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet varav 183 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 17 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 13 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 19.95 1.25 4.00
Urval 2 19.90 18.60 1.25 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 19.95 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1645

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 1645 personer till Kandidatprogram i global utveckling vid Stockholms universitet varav 198 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 14 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm