Antagningspoäng för Kandidatprogram i historia vid Stockholms universitet

Programkod: SU-12508

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 16.03 0.70 0.00 3.00
Urval 2 14.75 14.25 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 16.03 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 257 personer till Kandidatprogram i historia vid Stockholms universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 29 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 23 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm