Antagningspoäng för Kandidatprogram i historia, politik och samhälle vid Stockholms universitet

Programkod: SU-12405

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 18.46 0.95 0.00 3.50
Urval 2 18.02 18.28 0.80 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i historia, politik och samhälle vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

639

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 639 personer till Kandidatprogram i historia, politik och samhälle vid Stockholms universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 43 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 42 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 16.60 0.80 0.00 4.00
Urval 2 15.78 16.22 0.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Kandidatprogram i historia, politik och samhälle vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under VT2020 sökte 402 personer till Kandidatprogram i historia, politik och samhälle vid Stockholms universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 29 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 28 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.96 15.50 0.85 0.00 4.00
Urval 2 14.20 0.00 0.00 0.00 2.50
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i historia, politik och samhälle vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.96 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

421

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 421 personer till Kandidatprogram i historia, politik och samhälle vid Stockholms universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 48 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 44 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm