Antagningspoäng för Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet

Programkod: SU-12703

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.83 12.52 0.10 3.00
Urval 2 12.80 11.38 0.25 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.83 i urvalsgrupp BI, 12.52 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

48

Under HT2016 sökte 223 personer till Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 51 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 32 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.48 13.35 0.45 3.00
Urval 2 10.85 9.69 0.45 99.99
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.48 i urvalsgrupp BI, 13.35 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

56

Under VT2016 sökte 193 personer till Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 46 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 34 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 14.64 0.10 2.50
Urval 2 13.80 11.48 0.05 2.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 14.64 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

56

Under HT2015 sökte 261 personer till Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 51 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 42 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.15 13.13 0.20 0.00
Urval 2 11.30 14.02 0.20 99.99
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.15 i urvalsgrupp BI, 13.13 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under VT2015 sökte 191 personer till Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 46 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 35 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 14.90 0.10 3.00
Urval 2 12.85 9.40 0.45 99.99 2.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 258 personer till Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 40 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 37 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 12.72 0.15 4.00
Urval 2 11.20 10.21 0.15 99.99 2.00
Vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 12.72 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under VT2014 sökte 148 personer till Kandidatprogram i historiska studier vid Stockholms universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 46 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 35 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm