Antagningspoäng för Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31792

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.92 20.92 1.30 0.00 0.00
Urval 2 20.73 20.95 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.92 i urvalsgrupp BI, 20.92 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1587

Antagna urval 1

51

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 1587 personer till Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik vid Stockholms universitet varav 414 i första hand. Totalt antogs 51 personer i det första urvalet varav 18 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 17 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 38% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.57 20.76 1.20 0.00 0.00
Urval 2 19.45 20.54 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.57 i urvalsgrupp BI, 20.76 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1478

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 1478 personer till Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik vid Stockholms universitet varav 437 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 19 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 37% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm