Antagningspoäng för Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet

Programkod: SU-30518

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 21.00 1.20 0.00 0.00
Urval 2 20.42 20.20 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 21.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

597

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2020 sökte 597 personer till Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 19.60 1.45 0.00 0.00
Urval 2 20.36 19.60 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

562

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2019 sökte 562 personer till Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 19.17 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.35 17.64 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 19.17 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

764

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 764 personer till Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 15 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 21.24 1.40 0.00
Urval 2 20.36 21.24 1.30
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 21.24 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

810

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 810 personer till Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.28 19.85 1.35 0.00
Urval 2 21.50 19.20 1.25
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.28 i urvalsgrupp BI, 19.85 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

960

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 960 personer till Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 20.21 1.35 0.00
Urval 2 19.95 19.23 1.30 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 20.21 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1027

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 1027 personer till Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 19.10 1.10 0.00
Urval 2 19.46 19.10 1.10
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1019

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 1019 personer till Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm