Antagningspoäng för Kandidatprogram i kemi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-54712

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.03 18.55 1.00 0.00 0.00
Urval 2 17.03 18.45 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i kemi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.03 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2020 sökte 177 personer till Kandidatprogram i kemi vid Stockholms universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 8 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 9 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 13.11 0.85 0.00
Urval 2 16.30 13.11 0.85
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i kemi vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 13.11 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 155 personer till Kandidatprogram i kemi vid Stockholms universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 11 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.56 14.69 0.55 0.00
Urval 2 11.56 14.69 0.55
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i kemi vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.56 i urvalsgrupp BI, 14.69 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 172 personer till Kandidatprogram i kemi vid Stockholms universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 22 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 17 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.32 12.30 0.40 99.99 0.00
Urval 2 12.90 12.30 0.40 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i kemi vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.32 i urvalsgrupp BI, 12.30 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 171 personer till Kandidatprogram i kemi vid Stockholms universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 21 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 16 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm