Antagningspoäng för Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet

Programkod: SU-15486

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.13 15.97 0.35 3.00
Urval 2 15.05 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.13 i urvalsgrupp BI, 15.97 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 41 personer till Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 0.30 0.00
Urval 2 17.34 18.98 0.30
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 55 personer till Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.16 0.85 0.00
Urval 2 12.92 15.40 0.85
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.16 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 51 personer till Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm