Antagningspoäng för Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-15487

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 16.41 1.25
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska på Stockholms universitet 19.64 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 13 personer till Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.31 15.97 0.35 3.00
Urval 2 14.31 15.97
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.31 i urvalsgrupp BI, 15.97 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 16 personer till Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.40 12.20 1.25
Urval 2 12.20
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska på Stockholms universitet 12.40 i urvalsgrupp BI, 12.20 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 17 personer till Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 0.75
Urval 2 14.10 15.78 0.80 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska på Stockholms universitet 12.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 14 personer till Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm