Antagningspoäng för Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Latin vid Stockholms universitet

Programkod: SU-15488

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 0.55 0.00
Urval 2 15.10 2.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Latin vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 35 personer till Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Latin vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.88 11.00 0.00
Urval 2 11.88 16.06
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Latin vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.88 i urvalsgrupp BI, 11.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 42 personer till Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Latin vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.58 19.95 0.80 99.99 0.00
Urval 2 16.40 16.04 1.20 99.99 3.00
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Latin vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.58 i urvalsgrupp BI, 19.95 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 63 personer till Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Latin vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm