Antagningspoäng för Kandidatprogram i kriminologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-40213

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 21.15 1.35 0.00 0.00
Urval 2 20.73 21.15 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i kriminologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.15 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

4336

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 4336 personer till Kandidatprogram i kriminologi vid Stockholms universitet varav 943 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm