Antagningspoäng för Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer vid Stockholms universitet

Programkod: SU-32197

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.84 16.18 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.40 16.76 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.84 i urvalsgrupp BI, 16.18 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

265

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 265 personer till Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer vid Stockholms universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm