Antagningspoäng för Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-20712

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 13.03 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 13.03 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2020 sökte 151 personer till Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 13 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 11 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 15.57 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

26

Under HT2019 sökte 121 personer till Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 16 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.17 17.17 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.17 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 149 personer till Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 6 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.18 14.78 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.18 i urvalsgrupp BI, 14.78 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 138 personer till Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 11.80 0.50 3.00
Urval 2 13.58 20.51 0.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 11.80 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 135 personer till Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 14 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.43 0.60 4.00
Urval 2 17.20 16.80 0.45 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.43 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 132 personer till Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.52 16.70 0.20 99.99 2.00
Urval 2 16.10 17.59 0.45 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.52 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 122 personer till Kandidatprogram i lingvistik vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm