Antagningspoäng för Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-10520

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 13.12 0.55 3.50
Urval 2 15.00 13.47 0.55 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 13.12 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

34

Under HT2016 sökte 183 personer till Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik vid Stockholms universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 36 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 22 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm