Antagningspoäng för Kandidatprogram i Mångfaldsstudier vid Stockholms universitet

Programkod: SU-01514

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.17 0.55 3.00
Urval 2 16.20 15.17 0.55 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i Mångfaldsstudier vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.17 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

46

Under HT2016 sökte 296 personer till Kandidatprogram i Mångfaldsstudier vid Stockholms universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 8 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 6 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.90 0.45 2.00
Urval 2 14.60 15.90 0.50 2.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i Mångfaldsstudier vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 273 personer till Kandidatprogram i Mångfaldsstudier vid Stockholms universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 11 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm