Antagningspoäng för Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-48411

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.95 1.15 0.00 4.00
Urval 2 18.00 18.58 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.95 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

400

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 400 personer till Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 35 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 31 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.03 18.60 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.10 18.40 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.03 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

292

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 292 personer till Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 27 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.63 17.17 1.20 0.00 0.00
Urval 2 15.56 16.54 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.63 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

341

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 341 personer till Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 53 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 48 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 17.50 1.30 4.00
Urval 2 17.75 17.50 1.20 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

372

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 372 personer till Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 43 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 38 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 18.90 1.30 4.00
Urval 2 18.13 18.00 1.25 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

354

Antagna urval 1

71

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 354 personer till Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 71 personer i det första urvalet varav 53 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 43 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.14 1.40 3.50
Urval 2 16.90 14.83 1.40 3.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.14 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 334 personer till Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 41 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 37 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.54 18.30 1.10 0.00
Urval 2 17.54 18.30 1.10
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.54 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

305

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 305 personer till Kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 39 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 30 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm