Antagningspoäng för Kandidatprogram i matematik och datavetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-48388

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 19.54 1.15 0.00 4.00
Urval 2 17.03 17.29 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i matematik och datavetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 19.54 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 413 personer till Kandidatprogram i matematik och datavetenskap vid Stockholms universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 38 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 34 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 18.20 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.44 17.55 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i matematik och datavetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

321

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 321 personer till Kandidatprogram i matematik och datavetenskap vid Stockholms universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 33 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 25 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm