Antagningspoäng för Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet

Programkod: SU-28948

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.05 14.59 0.15 3.00
Urval 2 13.05 14.59 0.15
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.05 i urvalsgrupp BI, 14.59 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 67 personer till Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.85 12.12 0.40 0.00
Urval 2 12.30 12.12 0.40
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet antagningspoängen 9.85 i urvalsgrupp BI, 12.12 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 81 personer till Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 16 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.50 13.19 0.20 99.99 0.00
Urval 2 10.50 0.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet antagningspoängen 10.50 i urvalsgrupp BI, 13.19 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 61 personer till Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 9 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 8 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm