Antagningspoäng för Kandidatprogram i miljövetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-70214

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 14.00 0.70 0.00
Urval 2 18.25 14.00 0.70
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i miljövetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 172 personer till Kandidatprogram i miljövetenskap vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 6 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.02 15.37 0.55
Urval 2 14.02 0.55
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i miljövetenskap på Stockholms universitet 14.02 i urvalsgrupp BI, 15.37 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 159 personer till Kandidatprogram i miljövetenskap vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.75 14.60 0.65 99.99 0.00
Urval 2 14.10 14.60 0.65 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i miljövetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.75 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 178 personer till Kandidatprogram i miljövetenskap vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 12 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 10 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm