Antagningspoäng för Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vid Stockholms universitet

Programkod: SU-14365

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 14.60 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

23

Under HT2020 sökte 85 personer till Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 10 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.85 0.00 0.00 3.50
Urval 2 15.20 20.02 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

15

Under HT2019 sökte 79 personer till Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 20.02 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 20.02 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 102 personer till Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 8 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.94 20.02 0.00
Urval 2 12.90
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.94 i urvalsgrupp BI, 20.02 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 101 personer till Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vid Stockholms universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 17.65 1.00 0.00
Urval 2 17.00 17.65 0.90
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 123 personer till Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör vid Stockholms universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm