Antagningspoäng för Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-38534

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.30 1.15 0.00
Urval 2 17.90 17.60 1.10
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

890

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2016 sökte 890 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi vid Stockholms universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 15 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 17.90 1.15 0.00
Urval 2 18.20 17.80 1.05
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

760

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 760 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi vid Stockholms universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.80 1.15 0.00
Urval 2 17.80 18.40 1.10
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

826

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2015 sökte 826 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi vid Stockholms universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 15 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.15 18.90 1.10 0.00
Urval 2 18.45 18.90 1.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.15 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

712

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 712 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi vid Stockholms universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.80 1.10 0.00
Urval 2 17.70 17.67 1.00
Vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

835

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2014 sökte 835 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi vid Stockholms universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 16 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm