Antagningspoäng för Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-33476

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.27 1.40 0.00 0.00
Urval 2 18.91 19.27 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.27 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

758

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 758 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 25 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 26 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 18.72 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.50 18.72 1.10 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 18.72 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

700

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under VT2020 sökte 700 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 21 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 25 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 19.86 1.30 0.00 0.00
Urval 2 18.51 19.86 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 19.86 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

679

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 679 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 22 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 18 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.97 1.30 0.00 0.00
Urval 2 17.83 17.90 1.20 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.97 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

815

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under VT2019 sökte 815 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 22 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.60 1.30 0.00 0.00
Urval 2 19.11 18.36 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

949

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 949 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 22 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.53 18.60 1.35 0.00 0.00
Urval 2 17.70 17.82 1.30 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.53 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1031

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2018 sökte 1031 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 109 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 26 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 32 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.95 19.60 1.35 0.00
Urval 2 18.70 18.71 1.30
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.95 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

944

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 944 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 19.20 1.35 0.00
Urval 2 18.35 18.24 1.25
Vårterminen år 2017 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1067

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2017 sökte 1067 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 102 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 20.42 1.45 0.00
Urval 2 19.17 18.69 1.45
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 20.42 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1066

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 1066 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 26 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 25 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 18.05 1.35 0.00
Urval 2 18.60 18.05 1.30
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1002

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2016 sökte 1002 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 29 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.18 20.34 1.40 0.00
Urval 2 18.54 18.50 1.40
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.18 i urvalsgrupp BI, 20.34 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1016

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 1016 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 24 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 21 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 20.20 1.30 0.00
Urval 2 18.00 18.31 1.15
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

914

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2015 sökte 914 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 25 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 26 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 19.21 1.35 0.00
Urval 2 18.00 18.10 1.30
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 19.21 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

825

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 825 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.35 1.30 0.00
Urval 2 17.60 17.40 1.15
Vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

843

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2014 sökte 843 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm