Antagningspoäng för Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet

Programkod: SU-65251

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.43 18.04 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.43 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

299

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

33

Under HT2020 sökte 299 personer till Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 8 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 10 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 16.35 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

33

Under HT2019 sökte 243 personer till Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 5 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 4 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 18.90 1.10 0.00 0.00
Urval 2 15.02 17.70 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

34

Under HT2018 sökte 283 personer till Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 7 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 4 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.29 18.76 1.20 0.00
Urval 2 14.33 18.76 1.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.29 i urvalsgrupp BI, 18.76 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 210 personer till Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 6 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.95 1.25 0.00
Urval 2 17.75 18.95 1.25
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.95 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

34

Under HT2016 sökte 267 personer till Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 7 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 7 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 19.20 1.15 0.00
Urval 2 17.02 15.50 0.85
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

268

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

34

Under HT2015 sökte 268 personer till Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 6 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 5 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.67 1.10
Urval 2 16.30 17.05 0.95
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i nutrition på Stockholms universitet 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.67 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

34

Under HT2014 sökte 264 personer till Kandidatprogram i nutrition vid Stockholms universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 10 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 11 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm