Antagningspoäng för Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-37282

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 15.53 0.30 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

371

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

98

Under HT2020 sökte 371 personer till Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 26 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 98 personer varav 24 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.03 15.95 0.65 0.00 3.00
Urval 2 13.11 14.08 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.03 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

451

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 451 personer till Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 27 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 29 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 15.85 0.70 4.00
Urval 2 11.80
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

515

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2017 sökte 515 personer till Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 32 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 29 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 15.94 0.85 4.00
Urval 2 15.04 14.67 0.60 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

591

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 591 personer till Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 22 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 23 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 16.72 0.80 3.50
Urval 2 15.17 13.95 0.55 3.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 16.72 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

644

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 644 personer till Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 30 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 28 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.31 0.75 4.00
Urval 2 15.90 14.02 0.60 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

639

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under HT2014 sökte 639 personer till Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet varav 113 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 26 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 27 var män och 91 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm