Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07669

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 20.64 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.70 20.64 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i språk med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 20.64 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 164 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.26 19.52 0.75 0.00
Urval 2 16.16 17.33 0.40
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i språk med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.26 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 209 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.93 19.31 1.40 0.00
Urval 2 1.40
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i språk med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.93 i urvalsgrupp BI, 19.31 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 227 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm