Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07678

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 19.16 0.50
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i språk med inriktning mot spanska på Stockholms universitet 18.35 i urvalsgrupp BI, 19.16 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 55 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 18.70 0.65 0.00
Urval 2 15.20 14.60 0.65
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i språk med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 82 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm