Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk med inriktning mot tjeckiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07681

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.29
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk med inriktning mot tjeckiska på Stockholms universitet 15.29 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 3 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot tjeckiska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm