Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21247

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 17.75 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.18 16.13 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

21

Under HT2020 sökte 179 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 1 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 3 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 19.35 1.15 0.00 0.00
Urval 2 16.80 19.35 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2019 sökte 229 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 2 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 20.82 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.72 16.81 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 20.82 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 210 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 3 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 17.98 1.10 0.00
Urval 2 18.10 17.92 1.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 17.98 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2017 sökte 276 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 1 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 2 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.21 19.89 1.20 0.00
Urval 2 17.88 17.66 1.10
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.21 i urvalsgrupp BI, 19.89 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 276 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 18.20 1.30 3.00
Urval 2 19.40 18.20 1.20 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

341

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 341 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 3 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 3 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 20.80 1.35 0.00
Urval 2 19.10 16.93 1.30
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 20.80 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

389

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 389 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska vid Stockholms universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 3 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 3 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm